Jak wykonać remont balkonu

Jak wykonać remont balkonuBalkon to jeszcze jedno miejsce w naszym domu, o które musimy zadbać. Jeżeli jest wykonany prawidłowo, to nie potrzebuje szczególnej pielęgnacji. Jednak od czasu do czasu wymaga remontu lub chociażby delikatnego odświeżenia wyglądu. Z malowaniem każdy poradzi sobie sam, w końcu nie jest to nic trudnego, ale położenie płytek na balkonie może już być bardziej problematyczne. Zatem jak wykonać remont balkonu, żeby przestał straszyć pęknięciami i dziurami oraz odzyskał swój dawny blask?

Po pierwsze – ocena stanu technicznego

Wydawać by się mogło, że jest to element nieistotny. Nic bardziej mylnego. Przed przystąpieniem do prac naprawczych, a nawet jeszcze przed zakupem niezbędnych materiałów budowlanych, warto ocenić stan techniczny balkonu. Pozwoli to nam zorientować się, dlaczego powstały widoczne uszkodzenia, czy są one wynikiem działania warunków atmosferycznych, czy też może skutkiem nieprawidłowego wykonania.

Najczęstsze przyczyny uszkodzenia płyty balkonu

Betonowa płyta balkonowa ulega uszkodzeniu najczęściej z dwóch powodów: zawilgocenia lub użycia nieprawidłowych materiałów. Zawilgocenie jest głównie widoczne na obrzeżach i spodzie balkonu. Można je poznać po występowaniu rdzawych lub solnych wykwitów i przebarwień. Do zawilgocenia balkonu dochodzi na skutek nieprawidłowo wykonanej lub uszkodzonej poziomej izolacji przeciwwodnej, złego odprowadzenia wody z balkonu, tj. braku spadku w kierunku zewnętrznej krawędzi lub całkowitemu zatrzymaniu wody na balkonach wykończonych pełną balustradą.

Natomiast użycie nieodpowiednich materiałów może być przyczyną karbonizacji betonu na skutek działania dwutlenku węgla. W efekcie wartość pH betonu spada, co powoduje jego obniżoną wartość ochronną. Na tym nie koniec. Wraz z uszkodzeniami betonu powstaje korozja stali, która, zwiększając swoją objętość, rozsadza beton i powoduje jego ubytki.

Właściwe rozpoznanie przyczyny pozwoli uniknąć błędów podczas wykonywania prac remontowych i zapobieganie im w przyszłości.

9 etapów tworzenia balkonu idealnego

Zatem co zrobić, żeby nasz balkon odzyskał piękny wygląd? Oto 9 etapów, dzięki którym można wykonać remont balkonu samodzielnie.

  • Odpowiednie przygotowanie podłoża – oczywistym jest fakt, że najpierw należny usunąć wszystkie luźne, odspojone elementy betonu i innych tworzyw. Nakładanie warstw naprawczych na źle oczyszczone podłoże będzie skutkowało powstaniem kolejnych ubytków na krótko po zakończeniu remontu.
  • Oczyszczenie elementów zbrojenia – po usunięciu luźnego betonu może się okazać, że niektóre elementy zbrojenia balkonu są skorodowane. Należy je oczywiście wyczyścić. Świetnie nadaje się do tego wiertarka z drucianą końcówką. Ważne jest, aby odsłonić cały skorodowany fragment. Może się więc okazać konieczne skucie fragmentu betonu. Czyszczenie zbrojenia powinno odbywać się w sposób mechaniczny i zakończyć się odkurzeniem lub umyciem wodą pod ciśnieniem.
  • Zabezpieczenie antykorozyjne – odsłonięte i oczyszczone elementy zbrojenia należy pokryć warstwą zabezpieczenia antykorozyjnego. Zaleca się używanie powłoki malarskiej lub zaprawy, która jest polecana przez producenta produktów jakich będziemy używać do wykonania warstwy naprawczej balkonu. Preparat antykorozyjny nakłada się najczęściej pędzlem lub szczotką na cały odsłonięty fragment zbrojenia.
  • Nakładanie warstwy sczepnej – na tak przygotowane podłoże należy nałożyć warstwę sczepną. Zwiększy ona przyczepność zaprawy do podłoża. Warto pamiętać, że warstwa sczepna powinna obejmować obszar większy niż ten, który będzie naprawiany.
  • Naprawianie ubytków – ubytki powstałe po usunięciu odspojonych fragmentów betonu należy naprawić. Służy do tego zaprawa naprawcza, inaczej zwana wyrównawczą. Zazwyczaj wystarczy położenie jednej warstwy zaprawy naprawczej. Gdyby jednak okazało się, że konieczne jest nałożenie większej ilości warstw, trzeba pamiętać o nałożeniu pomiędzy nimi dodatkowej warstwy sczepnej.
  • Wyrównywanie szpachli – nałożoną zaprawę naprawczą należy wyrównać za pomocą specjalnej szpachli. Przy jej nakładaniu koniecznie trzeba pamiętać o zachowaniu lekkiego spadku w kierunku zewnętrznej krawędzi balkonu. Zapobiegnie to zatrzymywaniu się wody i niepotrzebnej korozji. Optymalna warstwa szpachli powinna zamykać się w przedziale od 1 do 10 mm.
  • Gruntowanie płyty balkonowej – przy pomocy pędzla lub wałka, na całą powierzchnię płyty balkonowej nakładamy preparat gruntujący. Takie działanie ma na celu przygotowanie betonu do położenia warstwy izolacji przeciwwilgociowej. Gruntowanie pozwala również zmniejszyć nasiąkliwość naprawionych fragmentów oraz dodatkowo wzmocnić pozostałą powierzchnię płyty.
  • Układanie izolacji – najczęściej nakłada się dwie warstwy zaprawy wodoszczelnej. Wielu producentów zaleca nałożenie trzeciej warstwy w miejscach, które są szczególnie narażone na działanie wody. Pierwszą warstwę izolacji można wzmocnić tkaniną z włókna szklanego, którą wkłada się w zaprawę przed jej zastygnięciem. Jak sama nazwa wskazuje, elastyczna i bezspoinowa zaprawa wodoszczelna ma zabezpieczać balkon przed wilgocią.
  • Układanie płytek balkonowych – płytki należy układać na całkowicie suchą warstwę izolacji przeciwwilgociowej. Ważne jest, aby używać jedynie wysokiej jakości kleju, który charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną. Klej nakłada się zarówno na płytkę, jak i na podłoże. Na koniec należy nałożyć specjalną spoinę, która zawiera dodatek w postaci emulsji elastycznej oraz wypełnić masą sylikonową szczeliny dylatacyjne.

Wykonywane samodzielnie remonty balkonów pozwalają zaoszczędzić fundusze, które w innym przypadku zostałyby wydane na wynagrodzenie dla ekipy remontowej. Warto więc włożyć w remont trochę wysiłku i czasu, żeby móc cieszyć się z dobrze wykonanej, samodzielnej pracy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *