Co warto wiedzieć na temat remontu tarasu betonowego?

Usterki związane z betonowym tarasem są normą w polskim w budownictwie. Na uszkodzenia wpływ mają zarówno działania mechaniczne, warunki atmosferyczne oraz starzenie się materiału, jak i błędy fachowców czy projektantów. Dlatego zanim remont tarasu się rozpocznie, warto dowiedzieć się co miało wpływ na uszkodzenia. Duże znacznie ma również sposób, w jaki zostaną one usunięte.

Uszkodzenia betonu

Beton jest bardzo solidnym surowcem konstrukcyjnym. Jednak wystawiony na działanie wody oraz niskich temperatur, może ulegać korozji. Objawia się ona pękaniem, kruszeniem czy odpadaniem coraz większych elementów. Najbardziej podatny na uszkodzenia jest beton słabej jakości, który posiada niewystarczające zagęszczenie oraz niewłaściwe proporcje poszczególnych składników mieszanki. Materiał może być też po prostu niedostatecznie dobrze pielęgnowany po zakończeniu betonowania. Korozja może dosięgnąć również prętów zbrojeniowych, jeżeli wejdą w kontakt z wilgocią. Najczęściej woda dociera do nich w wyniku spękania lub kruszenia otuliny betonowej. Jeżeli beton szczelnie otacza zbrojenie, ogniska korozyjne nie zawiązują się. Odsłonięte pręty zbrojeniowe mogą korodować w niezwykle szybkim tempie. Wówczas zmniejsza się ich przekrój, przez co osłabieniu ulega nośność całej konstrukcji. Uszkodzenia elementów betonowych mogą wynikać również z powodu uszkodzeń mechanicznych czy też starzenia.

Przed remontem tarasu

Remontowanie tarasu betonowego powinno zostać poprzedzone bardzo staranną analiza przyczyn uszkodzeń oraz ich skali. Bezpośrednie uszkodzenia mogą być mechaniczne lub wynikać z niekorzystnego działania czynników atmosferycznych. Bardzo często remont tarasu potrzebny jest wtedy, kiedy w wyniku jego uszkodzeń naruszona zostanie stabilność konstrukcyjna całego budynku. Wówczas jakiekolwiek jego naprawy powinny zostać przeprowadzone dopiero po remoncie tarasu. W przypadku wątpliwości co do rzeczywistej przyczyny uszkodzeń, warto zasięgnąć porady firmy remontowej czy budowlanej. Wykwalifikowani specjaliści są w stanie dokonać wszystkich niezbędnych pomiarów, takich jak m.in. wilgotność betonu czy stopień jego karbonatyzacji. W ten sposób możliwe jest też przygotowanie pisemnej ekspertyzy, razem z określonymi zaleceniami dla ekipy odpowiedzialnej za wykonanie remontu.

Przygotowanie do remontu tarasu

Początkową i bardzo istotną czynnością związaną z naprawą betonowego tarasu jest dokładne oczyszczenie jego powierzchni. Wymiecione powinny zostać wszystkie resztki betonu, łącznie z odkurzeniem poszczególnych zakamarków. Jeżeli nie usunie się pozostałości, przyczepność zaprawy naprawczej może ulec wyraźnemu zmniejszeniu. Jeżeli wystają z betonu pręty zbrojeniowe, należy je odkuć, aż do odsłonięcia nieskorodowanych fragmentów. Każdy pręt powinien posiadać wokół przynajmniej 1,5 cm luzu. Ubytki w betonie najczęściej wypełnia się zaprawami naprawczymi i polimerami modyfikowanymi. W przypadku szczególnie dużych obciążeń tarasu stosuje się zaprawy PCC I. Wykorzystuje się również zaprawy wzbogacone epoksydową żywicą reaktywną. Remontowanie tarasu najlepiej przeprowadzić przy wykorzystaniu jednego z wielu rozwiązań systemowych. Nie opłaca się stosować tanich produktów, ponieważ zazwyczaj są one kiepskiej jakości. Nie warto również kompilować systemu naprawczego z elementów wyprodukowanych przez różne firmy, ponieważ wówczas nie obowiązuje na nie żadna gwarancja. W ten sposób ciężko też przewidzieć, w jaki sposób będą ze sobą współpracować różne produkty.

Uszkodzenia tarasu

Najczęściej remont tarasu betonowego jest następstwem uszkodzonej posadzki lub zniszczonej płyty nośnej. Nawet najmniejszych uszkodzeń występujących na powierzchni tarasu nie powinno się lekceważyć. Szczególną uwagę należy zwrócić na pęknięcia, przez które może dostawać się woda i destrukcyjnie wpływać na warstwy tarasu. Remontowanie tarasu nie musi być jednak trudne, a odpowiednio szybka reakcja pozwala zapobiegnąć znacznie poważniejszym zniszczeniom. Do częstych problemów należy m.in. wykruszenie fug na tarasach, które pokryte są ceramicznymi płytkami. Usterkę tę naprawia się poprzez oczyszczenie powierzchni oraz usunięcie luźnych elementów. Następnie szczeliny wypełniane są zaprawą spoinową o dużej elastyczności. Natomiast silikonem uzupełnia się drobniejsze nieszczelności na styku ściany i tarasu, a także te wokół słupków balustrady. W przypadku niewielkich pęknięć nawierzchni z lastriko, do wypełnienia wykorzystuje się renowacyjną zaprawę drobnoziarnista albo cement montażowy. Bardziej kłopotliwe jest uszkodzenie pojedynczej płytki ceramicznej. Jeżeli uda się dobrać zbliżony do starego elementu zamiennik, należy uważać na warstwy izolacyjne i chronić je przed uszkodzeniem podczas wykonywania prac.

Uszkodzenia nawierzchni

W niektórych przypadkach zniszczenia są tak rozległe, że konieczne jest zerwanie starej nawierzchni oraz ułożenie nowej. Bardzo często błędy popełniane są podczas wymiany płytek. Kiedy zostaną zerwane, powinno się skuć i zeszlifować skruszałe elementy podkładu oraz odkurzyć go. Wówczas powierzchnia jest równa i można na niej ułożyć warstwę izolacyjną, np. z płynnej folii lub zaprawy wodoszczelnej. Warstwa ta służy jako ochrona przed wniknięciem wody w podłoże betonowe przez spoiny i mikropęknięcia, a także zapobiega przeniknięciu z gruntu wilgoci pod płytki. Kafelki układa się bezpośrednio na izolacji. W tym celu należy stosować wyłącznie klejową zaprawę elastyczną. Musi być ona nałożona równomiernie, zarówno na podłożu, jak i na płytkach. Dzięki temu nie powstaną pod nimi przestrzenie, w których mogłoby zaistnieć ryzyko zatrzymywania wody. Kiedy płytki zostaną dociśnięte, zaprawa wyciśnięta jest na całym jej obwodzie. Należy wykonać w posadzce szczeliny dylatacyjne o określonej szerokości, które powinno się wypełnić specjalnym silikonem. Natomiast do fugowania stosowana jest zaprawa elastyczna. Zarówno wykonanie dylatacji, jak i wykorzystanie elastycznych zapraw może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłej trwałości tarasu. Rozwiązania te pozwalają na zmniejszenie naprężeń konstrukcji, które powstają w wyniku zmian temperatury.

Skończyłeś remontować taras? Pomyśl o nowych meblach na taras 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *